Ön itt jár a webáruházban: » Munkaruha Webáruház Katalógus
VEGYSZERÁLLÓSÁGI TÁBLÁZAT KESZTYŰKHÖZ
A FELSOROLT ADATOK KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK:      
a táblázat csak általános felvilágosítást ad; a védőeszköz védelmi JELMAGYARÁZAT  
képességét a fenti vegyszerekkel szemben befolyásolhatja a  
     
hőmérséklet, a kontaktus időtartama, a vegyi anyagok koncentrációja, K: Kiváló  
a mechanikai igénybevétel stb. Új védőeszköz esetén az előzetes J:  
vegyszerpróba (a mártott felület adott vegyszerben történő áztatása) GY: Gyenge  
NA: Nem ajánlott  
feltétlenül szükséges!  
     

 
Vegyszerek PVC Neoprén Nitril Természetes  
        gumi  
Acetaldehid NA K J GY  
Aceton NA J NA J  
Acetonitril NA GY NA NA  
Alkohol-diaceton K J GY J  
Aktil-alkohol J K K J  
Aktív klór (12%) K K J J  
Akkumulátorsav K K K K  
(25% kénsav)  
         
Állati olajok,-zsírok J K K NA  
Alumínium-szulfát K K K K  
Amil-acetát NA GY J GY  
Amil-alkohol K K K J  
Aminokeményítők GY GY J GY  
Ammóniák (alkalin J J K J  
oldat)  
         
Ammóniumfoszfát K K K J  
Ammóniumkarbonát K K K K  
Ammóniumklorid K K K K  
Ammóniumnitrát K K K J  
Anilin NA J J GY  
(Aminocsoport)  
         
ASTM no1 és no2 GY J K GY  
olaj  
         
Báriumklorid K K K K  
Báriumnitrát J K K K  
Benzil-alkohol NA J J J  
Benzin NA J K NA  
Benzol NA GY GY NA  
Benzolaldehid NA NA NA J  
(fotovegyszer)  
         
Borkősav K K K K  
Bórsav K K K K  
Bróm NA J GY GY  
Brómhidrogénsav K K K K  
(40%)  
         
Bután K K K NA  
Butil-acetát NA GY J GY  
Butil-alkohol K J K GY  
Ciklohexán J J K NA  
Ciklohexanol NA J J J  
Ciklohexanon NA GY NA GY  
Cinkklorid K K K K  
Citromsav K K K K  
Csersav K K K K  
Dimetil-formamid GY J NA K  
Dimetil-szulfát J K J K  
Diamin-etilén GY GY GY J  
Dibenzol-éter NA NA NA NA  

 
 
Vegyszerek PVC Neoprén Nitril Természetes  
        gumi  
Kémcsőtisztító K K K K  
folyadék  
         
Kén- és K NA NA NA  
salétromsav konc.  
         
Kénéter J K K J  
Kénsav (56%) K J J J  
Kerozin K J K NA  
Királyvíz J K K GY  
Klór K J GY GY  
Klór-aceton NA GY GY GY  
Klór-benzol NA GY GY NA  
Klór-hidrogénsav K K K K  
Kloroform NA GY GY NA  
Klorox NA J J J  
Kőolajtermékek K K K GY  
Kreozat J NA K NA  
(szénkátrány)  
         
Krezol NA GY GY J  
Krómsav K J GY GY  
Krómkénsav J J J GY  
Kromofág NA J J NA  
Lágyítószerek K K K GY  
Lakkhigító GY J J GY  
Lanolin K K K K  
Linolinsav J K K GY  
Magnézium-klorid K K K K  
Magnézium-nitrát J K K K  
Magnézium- K K K K  
hidroxid  
         
Maleinsav J K K K  
Metil-etil-aceton NA J NA GY  
Metil-etilketon NA NA NA GY  
Metil-metakrilát GY GY J GY  
Metil-acetát NA GY J GY  
Metil-alkohol K J GY GY  
(metanol)  
         
Metil-amoin K GY GY NA  
Metil-analin K GY K GY  
Metilén-klorid GY GY J NA  
(diklórmetán)  
         
Metil-formát NA GY J GY  
Metil-piridén NA GY NA NA  
Monobromo-benzén NA NA NA NA  
Monoetanol-amin J K K K  
Monokloro-benzén NA NA NA NA  
Morfolin J J GY J  
Mosóbenzin GY J K GY  
Motorolaj K J K J  

Dibutil-amin GY J K GY  
        GY  
Dibutilftál K GY GY  
Dietil-keton GY J NA NA  
Difeniloxid NA NA NA NA  
Dioktilftalát NA J J NA  
Dioxán NA K J J  
3,4 diklórinilin NA GY NA J  
Dízelolaj GY K K GY  
Ecetsav (50%), J J K GY  
ecetsavamid  
         
Etil-acetát, etil- NA GY J GY  
klóracetát  
         
Etil-alkohol (etanol) J J J GY  
Etil-amin K J GY GY  
Etil-anilin K J J J  
Etil-benzol NA GY J NA  
Etilén-biklorid NA GY GY NA  
Etilén-klorid GY GY J GY  
Etil-éter NA K K GY  
Etil-formát NA GY J GY  
Farontóbogarak K GY K J  
elleni szer  
         
Faszesz J K J K  
Fenolsav J K J GY  
Festékhigító GY J J GY  
Festékpácok J J K J  
Furfurol NA K NA J  
Fluor J J GY GY  
Fluorhidrogénsav K K K K  
Formaldehid, J K K GY  
formalin (37%)  
         
Foszforsav (85%-ig) K K J K  
Freon (11-12-21-22) GY J GY NA  
Fúróolaj GY J K GY  
Fűtőolaj J J K GY  
Gabonaalkohol J K J K  
Glicerin K K K K  
Glükol NA J J NA  
Glükol-etilén K K K J  
Gyomirtók K K K K  
Hangyasav (50%) K K J K  
Heptán J J J NA  
Hexán GY J K NA  
Hidraulika olaj J J K GY  
Hidrogén-peroxid K K K K  
Higanyklorid K K K K  
Hiperoxid K J J J  
Higító GY J J GY  
Izobutil-alkohol J K K J  
Izobutil-metilketon NA NA GY NA  
Izoforon NA J GY J  
Izooktán NA GY K NA  
Izopripil-alkohol J J J J  
(szoprapanol)  
         
Izopropil-éter, NA J K GY  
izopropanol  
         
Jégecetsav K J NA J  
Jód NA J GY GY  
Kalcium-fluorfoszfát K K K K  
Kalcium-acetát GY K K K  
Kalcium-cianid K K K K  
Kalcium-hidroxid K K K K  
(mésztej)
Vissza